Utlandsinkasso

Om Era egna påminnelser ej givit resultat, sänder Ni in fakturakopian till oss. Vi sänder samma dag ett inkassokrav, engelskt, tyskt eller franskt, beroende på vilket land vi ska sända det till.

Vidaresändning till ombud.

Om vi inte lyckas inkassera fakturan, skickar vi en förfrågan till Er, om vi ska sända ärendet vidare till vårt ombud. Inkasso-Kontroll är medlemmar i en inkassoorganisation, ACA, American Collectors Association, vilket innenbär att vi har tillgång till noggrant utvalda ombud över hela världen.

Om ombudet lyckas inkassera Er fordran tar de provision på inkasserat belopp. Innan de vidtar rättsliga åtgärder, sänder de oss ett kostnadsförslag. Vi tar då kontakt med Er och diskuterar hur vi ska göra. Förfarandet skiljer sig från land till land, så gör också kostnaderna.

Redovisning.

Inkasserade medel redovisas omedelbart, d.v.s. nästkommande bankdag minus inkassoavgifter enligt gällande prislista

 

Prislista  
   
Lyckat ärende, Norden: 10% på inkasserat belopp
Lyckat ärende, övriga Europa: 16% på inkasserat belopp
Lyckat ärende, övriga världen: Begär offert
   
Misslyckat ärende: Faktiska utlägg till ombud samt 250:-