Svenskt Inkasso

Registrering av ärende.

När Era egna påminnelser inte givit resultat, sänder Ni in fakturakopian till oss. Inkasso-Kontroll sänder samma dag ett inkassokrav till Er kund. Ni får samtidigt ett uppdragserkännande med ett ärendenummer. Efter 12 dagar gör vi en solvensundersökning på Er kund och skickar Er en förfrågan om vi ska gå vidare med ärendet till kronofogden. Får vi in pengar på detta stadium är det helt kostnadsfritt för Er del.

Rättsliga åtgärder.

Om inte gäldenären har betalt eller gjort någon invändning på inkassokravet, har vi efter 12 dagar rätt att lämna ärendet till kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande. Gäldenären har, efter det att han blivit delgiven, 14 dagar på sig att betala eller bestrida kravet. Om ingetdera görs utfärdar kronofogden ett utslag, vilket innebär att kronofogden fastställt gäldenärens betalningsskyldighet.

Utmätning

Utslaget kan nu sändas till kronofogden för utmätning, men innan det görs kontaktar Inkasso-Kontroll kronofogden, för att höra om förutsättningarna till ett lyckat resultat.

Långtidsbevakning.

Om det visat sig att gäldenären har mycket skulder, föreslår vi att ärendet läggs på så kallad "långtidsbevakning". Detta innebär att vi kontinuerligt bevakar och kontrollerar gäldenärens ekonomiska situation.

Provisionsinkasso.

Om Ni har "småfakturor" kan Ni lämna in dem som provisionsinkasso, vilket innebär att Ni får 50 % på inkasserat belopp och vi står för alla utlägg.

Redovisning.

Inkasserade medel redovisas omedelbart, d.v.s. nästkommande bankdag minus inkassoavgifter enligt gällande prislista.

 

Prislista  
   
Lyckat resultat vid inkassoåtgärder: 0:-
Misslyckat eller återkallat ärende: Lagstadgat arvode
   
Lyckat resultat vid laga åtgerdär: 3% på inkasserat belopp
Misslyckat eller återkallat ärende: Lagstadgat arvode samt utlägg
   
Provisionsinkasso, lyckat resultat: 50% på inkasserat belopp
Misslyckat resultat: 0:-
   
Långtidsbevakning, lyckat resultat: 25-50% på inkasserat belopp
Misslyckat resultat: 0:-